pátek 22. února 2008

Jak rychle vybrat více zpráv v Gmailu

gmail-multiselect V běžných programech pro Windows jde obvykle označit víc položek najednou kliknutím myší za současného držení klávesy Shift. Víte o tom, že stejným způsobem umožňuje vybrat více zpráv současně i Gmail? Zaškrtněte checkbox u první zprávy bloku, který chcete vybrat, podržte klávesu Shift a klikněte na checkbox u poslední zprávy bloku. Stejným způsobem jdou zprávy také odznačit a opakováním celého postupu lze vybrat či odvybrat i několik nesouvislých bloků zpráv.

čtvrtek 21. února 2008

Jak setřídit tabulku podle více sloupců v Google Docs

Tabulkový editor ze sady Dokumenty Google si pamatuje poslední pořadí řádků a při třídění ho použije jako druhé kritérium. Pokud tedy potřebujete setřídit řádky současně podle sloupců A, B a C, seřaďte je v opačném pořadí -- nejprve podle sloupce C, pak podle sloupce B a nakonec podle sloupce A.

Pro pořádek připomínám, že tlačítka pro vzestupné i sestupné řazení jsou na záložce Seřadit a vztahují se vždy ke sloupci, ve kterém je právě kursor. Před tříděním můžete ukotvit až 5 horních řádků, jejichž pořadí se pak nezmění.

úterý 19. února 2008

Strojový překlad v Gmailu a Google Talku

Pokud používáte Gmail nebo Google Talk a potřebujete často přeložit pár vět z různých světových jazyků do angličtiny (nebo opačně), zkuste překládací roboty, které Google zprovoznil koncem loňského roku. Obousměrný překlad je možný mezi angličtinou a těmito jazyky:

 • Arabština (ar2en, en2ar)
 • Čínština (zh2en, en2zh)
 • Francouzština (fr2en, en2fr)
 • Italština (it2en, en2it)
 • Japonština (ja2en, en2ja)
 • Korejština (ko2en, en2ko)
 • Němčina (de2en, en2de)
 • Nizozemština (nl2en, en2nl)
 • Ruština (ru2en, en2ru)
 • Řečtina (el2en, en2el)
 • Španělština (es2en, en2es)

Kromě toho funguje i překlad z francouzštiny do němčiny (fr2de) a z němčiny do francouzštiny (de2fr).

Jak to funguje? Do Google Talku nebo do chatu v Gmailu si jako kontakt přidejte adresu vybraného robota. Před zavináčem je vždy zkratka překladu (viz výše), za zavináčem je bot.talk.google.com. Například robot překládající z japonštiny do angličtiny má adresu ja2en@bot.talk.google.com, překlad z francouzštiny do němčiny dostanete od robota fr2de@bot.talk.google.com. Jakmile si adresu robota přidáte a začne se vám ukazovat on-line, pošlete mu text ve výchozím jazyce a on vám odpoví překladem do cílového jazyka.

Pokud potřebujete překlad jen občas, nebo chcete překládat celé webové stránky, asi pro vás budou vhodnější jiné jazykové nástroje Googlu. Rozhodně ale nečekejte od strojového překladu žádné zázraky. Pomůže vám rychleji porozumět textu v jazyce, který alespoň trochu umíte, ale někdy může být hodně zkreslující.

pondělí 18. února 2008

Šířka sloupce podle obsahu v tabulkách Google

V Excelu jsem často používal funkci autofit, neboli automatické nastavení šířky sloupců podle nejdelšího obsahu. V tabulkovém editoru Dokumentů Google mi tato funkce hodně chyběla... než jsem zjistil, že tam je také :-)

 1. Vyberte celý sloupec kliknutím na jeho záhlaví (A, B, C atd.). Aktualizace: jeden sloupec není třeba vybírat -- viz první komentář.
 2. Dvojklikněte na oddělovač v záhlaví mezi vybraným sloupcem a jeho sousedem vpravo.

Postup funguje i s více sloupci najednou, pokud je vyberete myší za současného držení klávesy Shift.

neděle 17. února 2008

Klávesové zkratky v Gmailu

Chcete ovládat Gmail co nejefektivněji? Zkuste místo myši klávesnici. Nejprve ovšem musíte přejít do nastavení (odkaz Nastavení resp. Settings vpravo nahoře) a zvolit volbu Klávesové zkratky zapnuté (Keyboard shortcuts on). Od toho okamžiku můžete využívat desítky klávesových zkratek a práci s poštou si tím urychlit.

Pokud používáte anglickou verzi Gmailu (US), můžete si kdykoli zobrazit nápovědu klávesových zkratek otazníkem (na české klávesnici Shift+,). Ten ale v české verzi zatím nefunguje, takže vám snad pomůže níže uvedený přehled. Další možnosti je uživatelský styl, který vám zobrazí klávesové zkratky přímo u jednotlivých příkazů. Ani ten ale nefunguje v české verzi a potřebujete k němu Firefox s rozšířením Stylish. Můžete si také vytisknout můj tahák.

KlávesaVýznam
cPsát (comopose) novou zprávu. Shift+c otevře pro zprávu nové okno.
/Přesune kursor do pole pro hledání.
kOtevře další (novější) konverzaci (vlákno), nebo na ní přesune kursor.
jOtevře předcházející (starší) konverzaci, nebo na ni přesune kursor.
nPřesune kursor na další zprávu v rámci otevřené konverzace. Klávesa Enter zprávu rozbalí či sbalí.
pPřesune kursor na předcházející zprávu v rámci otevřené konverzace. Klávesa Enter zprávu rozbalí či sbalí.
o nebo EnterOtevře konverzaci. V otevřené konverzaci rozbalí či sbalí vybranou zprávu.
uNávrat do seznamu konverzací (např. do doručené pošty).
yOdstraní konverzaci ze současného pohledu, tj.:
 • v Doručené poště (Inbox) archivuje,
 • ve zprávách s hvězdičkou (Starred) odstraní hvězdičku,
 • v koši (Trash) přesune do Doručené pošty (Inbox),
 • ve složce štítku (label) odstraní daný štítek.
Ve složkách Spam, Odeslaná pošta (Sent Mail) a Všechny zprávy (All Mail) nedělá nic.
mArchivuje konverzaci a všechny další zprávy, které nejsou poslány přímo vám, přeskočí doručenou poštu. V anglické verzi se funkce nazývá Mute a je dostupná i v menu. V české verzi zřejmě zatím není.
xZaškrtne konverzaci, takže s ní lze provádět další akce (přidat štítek, archivovat apod.).
sKonverzaci nebo zprávě přidá nebo odstraní hvězdičku.
!Označí konverzaci za spam.
rOtevře formulář pro odpověď (Reply). Shift+r ho otevře v novém okně. Funguje jen v otevřené konverzaci.
aOtevře formulář pro odpověď všem (Replay to all). Shift+a ho otevře v novém okně. Funguje jen v otevřené konverzaci.
fOtevře formulář pro přeposlání (Forward). Shift+f ho otevře v novém okně. Funguje jen v otevřené konverzaci.
EscOdstraní kursor z aktuálního vstupního pole.
Ctrl+sUloží rozepsanou zprávu jako koncept (draft). Kursor musí být v některém vstupním poli zprávy.
#Zruší (tj. přesune do koše) vybranou konverzaci.
Shift+iOznačí zprávu za přečtenou a přejde na další.
Shift+uOznačí zprávu za nepřečtenou.
[Archivuje konverzaci a přejde na předcházející. Zatím nefunguje v české verzi.
]Archivuje konverzaci a přejde na další. Zatím nefunguje v české verzi.
zPokud to jde, vezme zpět (undo) předchozí akci. Zatím nefunguje v české verzi.
Shift+nAktualizuje otevřenou konverzaci, pokud přišly nové zprávy.
qPřesune kursor do vyhledávacího pole chatu.
eOdkudkoli archivuje konverzaci.
.Aktivuje a rozbalí seznam dalších akcí (More actions).
?Zobrazí nápovědu klávesových zkratek. Esc ji pak zase schová.

Kombinace dvou kláves:

KombinaceVýznam
Tab - EnterOdešle napsanou zprávu.
y - oArchivuje konverzaci a přejde na další.
g - aPřejde na Všechny zprávy (All Mail).
g - sPřejde na zprávy s hvězdičkou (Starred).
g - cOtevře správce kontaktů.
g - dPřejde na koncepty (Drafts).
g - iPřejde do doručené pošty (Inbox).
g - tPřejde do odeslané pošty (Sent Mail).
* - aVybere všechny zprávy.
* - nStornuje výběr všech zpráv.
* - rVybere všechny přečtené zprávy.
* - uVybere všechny nepřečtené zprávy.
* - sVybere všechny zprávy s hvězdičkou.
* - tVybere všechny zprávy bez hvězdičky.

Poznámka: Některé klávesové zkratky nemusí fungovat v české verzi Gmailu.

čtvrtek 14. února 2008

Jak vytvořit graf se dvěma měřítky v tabulkách Google

Často potřebuji sledovat vývoj dvou veličin v čase a na to se výborně hodí klasický spojnicový graf. Problém ovšem nastane, pokud se absolutní hodnoty daných veličin podstatně liší. Dobrým příkladem je graf návštěvnosti a počtu získaných objednávek určitého webu. Jelikož objednávkou končí v průměru např. jen každá třicátá návštěva, je křivka objednávek moc plochá a nic užitečného mi neřekne.

MS Excel umí nastavit jedné sérii hodnot jiné měřítko, to ale v tabulkách z Dokumentů Google nejde. Nejprve jsem to řešil tak, že jsem pro jednu z veličin zvolil jinou jednotku. V uvedeném příkladu tedy například desítky návštěv místo jednotek návštěv. To ale nebylo ideální, protože jsem pro každý graf musel pokaždé znovu vymýšlet vhodné jednotky. Nakonec jsem si řekl, že spreadsheet by měl přeci pracovat za mne a naučil jsem ho přepočítávat měřítka automaticky a univerzálně. Výsledek vidíte na dalším obrázku:

Jak jsem toho dosáhl? Podívejte se na vzorový spreadsheet. Na prvním listu nazvaném Špatné řešení je původní graf s jedním měřítkem. K druhému listu Lepší řešení jsem se dostal tímto postupem:

 1. Mezi původní sloupce B a C jsem vložil nový sloupec C. Na poloze tohoto sloupce záleží, protože Google Docs umějí tvořit grafy jen ze souvislé oblasti.
 2. Definoval jsem si pojmenovaný rozsah Navstevy (B5:B49) a rozsah Objednavky (D5:D49). Dělá se to na záložce Vzorce tlačítkem Názvy rozsahů.
 3. Do první datové buňky sloupce C (tj. C5) jsem vložil vzorec =MIN(ARRAYFORMULA(Navstevy/Objednavky))*D5. Ten vypočítá podíly návštěv a objednávek v jednotlivých řádcích celých rozsahů Navstevy a Objednavky, najde nejmenší z těchto podílů a vynásobí jím hodnotu z buňky D5 (tedy počet objednávek). Tím je zaručeno, že se křivky nebudou křížit. Pokud by vám křížení nevadilo, můžete místo minima použít třeba průměr.
 4. Vzorec jsem zkopíroval do celého sloupce C (C5:C49).
 5. Z oblasti A4:C49 jsem vytvořil graf.
 6. Do buňky F4 nad graf jsem vložil vzorec =CONCATENATE("Počet objednávek je v grafu vynásoben koeficientem "; ROUND(MIN(ARRAYFORMULA(Navstevy/Objednavky)); 4); "."), který ukazuje koeficient použitý pro přepočet měřítka.
 7. Celý sloupec C jsem skryl příkazem Skrýt sloupec, takže ho ve výsledné tabulce nevidíte.

Možná vám připadá celé řešení hodně složité, ale ve skutečnosti jde vcelku snadno a hlavně stále stejně aplikovat na mnoho různých případů. Pokud by vás ale napadlo, jak v Dokumentech Google vytvářet grafy s více měřítky lépe, podělte se, prosím, o své náměty v komentářích.

pondělí 11. února 2008

Kalkulátor silničních vzdáleností

Vytvořil jsem jednoduchý Google gadget, který zjišťuje silniční vzdálenost a přibližný čas jízdy autem mezi dvěma místy. Může se vám hodit třeba při vyplňování knihy jízd. Na iGooglu lze nastavit výchozí místo jako předvolbu.

Protože gůůglí geocoder, který je v gadgetu použit, nefunguje ještě zcela dokonale, je třeba místa zadávat jednoznačně a přesně. Příklady míst, která fungují (na diakritice a velkých/malých písmenech nezáleží):

 • Praha
 • Ostrava
 • Brno, Česká republika (samotné Brno nefunguje)
 • Palackého třída, Brno (Palackého, Brno by nefungovalo)
 • náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2

Novinky a odkazy týdne (4. 2. - 10. 2. 2008)

pátek 8. února 2008

Žádost o občanský průkaz nejde podat elektronicky

Skončila mi platnost občanského průkazu a snažil jsem se proto zjistit, zda mi internet pomůže s jeho výměnou. Bohužel, nepomůže. Našel jsem jen informace, s čím a na který úřad se musím minimálně dvakrát dostavit osobně.

Chápal bych, že je nutné nový občanský průkaz osobně vyzvednout, ale proč nejde elektronicky podat žádost, když se jedná jen o výměnu propadlého průkazu bez dalších změn, tomu nerozumím. Formulář žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými daty si dokonce nemohu ani sám vytisknout, přestože k vydání nového stačí kromě žádosti předložit již neplatný průkaz, který úřad přeci musí mít někde evidovaný.

Pokud máte také prošlou občanku, prostudujte si podrobnou sekci o občanských průkazech na webu Ministerstva vnitra.

čtvrtek 7. února 2008

Online duel Klaus vs. Švejnar, aneb naklikejte si prezidenta

Petr Blahoš měl geniální nápad, jak vyřešit problémy s volbou českého prezidenta bez zbytečných debat a cavyků. Zkrátka si dejte pány Klause a Švejnara na svou igůůglí home page a klikejte. Kdo bude mít víc loajálních a hlavně vytrvalých klikačů (moje žena kliká na Klause už od rána), ten vyhraje.

(Pokud náhodou iGoogle nepoužíváte, nebo by vám tam pánové Švejnar a Klaus překáželi, můžete chodit klikat sem.)

Formuláře v tabulkách Google

Tabulkový editor z Dokumentů Google umí ode dneška sbírat data od více respondentů prostřednictvím formulářů. Do následující miniprezentace jsem shrnul, jak to funguje a jak můžete takový formulář vytvořit a rozeslat.

Současně do gůůglích tabulek přibylo několik dalších nových funkcí:

 • Končně jdou uzamknout sloupce zleva, takže u hodně široké tabulky zůstávají při vodorovném rolování stále v obraze. Dosud to šlo jen s horními řádky.
 • Do tabulek jdou vkládat obrázky.
 • Trochu se vylepšily možnosti grafů -- popisky mohou být delší a v případě potřeby se automaticky natočí, aby se vešly.
 • Prý se zrychlilo načítání delších tabulek.

Tož, samá příjemná překvapení. Teď ještě aby Google ve formulářích dotáhl lokalizaci, protože zatím jsou kvůli chybnému kódování pro sběr textových údajů v češtině nepoužitelné.

úterý 5. února 2008

Tabulka pro výpočet mzdy v roce 2008

Vytvořil jsem tabulku pro výpočet měsíční mzdy novým postupem platným po změnách daně z příjmu od ledna 2008. Máte-li pár zaměstnanců a počítáte výplaty např. v Excelu, můžete ji použít jako vzor pro jiný svůj spreadsheet. Pokud žádné zaměstnance nemáte, třeba vám poslouží jako kalkulačka pro počítání vaší vlastní čisté mzdy.

Do vstupního formuláře se zadá hrubá mzda (základní, ne ta super), pořizovací cena služebního vozu (pokud máte firemní auto), zda jste invalidní důchodce, pracující student, kolik máte dětí apod. Z toho se automaticky vypočítá superhrubá mzda, odvody zaměstnavatele i zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění, záloha na daň z příjmů (včetně slevy na dani a případného daňového bonusu) a samozřejmě čistá mzda.

Ačkoli je výpočet dost podrobný, použité vzorce nepostihují úplně všechny varianty -- např. se nepřihlíží k dosažení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění nebo se nedopočítává odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu u příjmů do 8 000 Kč.

Tabulku jsem vytvořil v Dokumentech Google a download nabízím zdarma k volnému použití v těchto formátech:

Za pomoc s aktuální metodikou výpočtu mezd roku 2008 děkuji firmě Altus Development, výrobci podnikového software Vario, který mj. zahrnuje i plnohodnotný mzdový program.

neděle 3. února 2008

Novinky a odkazy týdne (28. 1. - 3. 2. 2008)

 • Na home page Seznamu si můžete vložit gadgety pro kontrolu pošty freemailů Gmail, Centrum a Atlas. (Seznam blog).
 • Lukáš Morávek zveřejnil 11 gadgetů pro iGoogle užitečných pro české uživatele.
 • Na Mapách Google přibylo rozšířené vyhledávání umožňující omezit hledání na místa, firmy, nebo uživatelský obsah. (Google LatLong)
 • Díky rozšíření gDocsBar můžete spravovat své dokumenty Google v postranním panelu Firefoxu. (via Google Operating System)
 • Aleš Roubíček testuje komunitní prohlížeč Flock.

pátek 1. února 2008

Mozilla Prism v praxi

O programu Mozilla Prism jsem psal už v říjnu. Od té doby ho používám a nyní bych si s vámi rád vyměnil praktické zkušenosti.

Po delším testování se mi Prism nakonec osvědčil jen na dvě aplikace: Google Reader a Vitalist. V obou v podstatě nepotřebuji běžné ovládací prvky prohlížeče, z Vitalistu neotevírám žádné jiné odkazy a z Readeru převážná většina odkazů vede do jiných domén a otevře se mi tedy v novém tabu Firefoxu.

Kromě těchto dvou aplikací jsem zkoušel i Gmail, Google Docs a několik dalších, ale spokojený jsem nebyl. Na vině vždy byla jedna z těchto vlastností (nebo obě):

 • Nelze se vracet tlačítkem zpět a myšími gesty už vůbec ne. To mi vadí hlavně v Gmailu, ze kterého si navíc někdy ukládám i adresy konkrétních zpráv (což v Prismu také nejde).
 • Odkazy do stejné domény se otevřou do nového okna Prismu a ne nového tabu Firefoxu. To mi zásadně vadí v Google Docs -- i po krátké práci mám na ploše desítky oken, ve kterých se nevyznám.

Jaké jsou vaše zkušenosti? Našli jste webové aplikace pro které vám Mozilla Prism vyhovuje?